Vyhledávání

Kontakt

Kynologický spolek Morkovice
Nádražní ulice, 768 33 Morkovice
(vedle cyklostezky do Nezamyslic)
49.2551542N, 17.2096833E

IČ: 03589668
Číslo účtu: 2500729227/2010

Tel: 777 166 259

kynologiemorkovice@seznam.cz

O pohár starosty 4.6.2017

Kynologický spolek Morkovice pořádá závod

O pohár starosty

dle ZZO, ZZO1, ZM, ZVV1 (bez speciálních cviků, stop a střelby), který se koná 

dne:  4.6.2017

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:

PROGRAM

7.30 - 8.00 prezence závodníků

8.30 start závodu

 

PROPOZICE

Pro koho: Členi klubů pod MSKS, ČKS nebo jakýkoliv chovatelský klub.

Kategorie:  Podmínkou pro otevření kategorie je minimálně 5 přihlášených psů v kategorii.V každé kategorii bude vyhlášen nejlepší mládežník do 15ti let.

ZZO - bez speciálních cviků, stáří psa min. 6 měsíců, max. složená zkouška ZZO. Při shodě bodů rozhoduje: 1. aport, 2. los

ZZO 1 - bez speciálních cviků, stáří psa min. 12 měsíců, max. složená zkouška ZZO 1. Při shodě bodů rozhoduje: 1. aport, 2. los

ZM - stáří psa min. 12 měsíců, max. složená zkouška ZM, beze stop. Při shodě bodů rozhoduje: 1. obrana, 2. aport, 3. los

ZVV1 - stáří psa min. 14 měsíců, max. složená zkouška ZVV1, beze stop. Při shodě bodů rozhoduje: 1. obrana, 2. aport, 3. los

Podmínky účasti:

* Očkování proti vzteklině (kontrola u přejímky),

* Výši složené zkoušky doložit výkonnostním průkazem,

* Nahlášení háravé feny před příchodem feny do areálu. V případě zjištění, že se v areálu pohybuje háravá fena bez předchozího nahlášení, je majitel povinen zaplatit pokutu 500Kč,

* Psovod zodpovídá za škody způsobené psem, agresivní psi mohou být vyloučeni, zákaz volného pobíhání psů v areálu,

* Psovod během závodu zachovává sportovní chování i mimo cvičební plochu,

* Protest lze podat dle ustanovení zkušebního řádu do 30 minut po ukončení závodu, vklad 200Kč,

* Platné členství na rok 2017 v ZO, ZKO, v chovatelských klubech ČMKU, doložit průkazem.

* Upozornění: Od 1. 3. 2004 platí novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění Zákona č. 77/2004 Sb. Ve smyslu těchto závazných přepisů se veřejné kynologické akce mohou zúčastnit psi, u nichž došlo k úpravě ušních boltců z jiných důvodů než za účelem změny vzhledu a to pouze tehdy, jestliže majitel psa předloží pořadateli akce originál potvrzení veterinárního lékaře (kopie zůstává pořadateli).

Ceny: První tři místa v každé kategorii budou oceněna poháry a věcnými cenami. V každé kategorii bude pak zvlášť vyhlášen nejlepší mládežník do 15 let, který obdrží medaily a věcné ceny.

Vedoucí akce: Bc. Lenka Štěpánková, tel: 777 166 259

Rozhodčí: Alois Pouč

Figurant: Marcel Mareček

Startovné: 300 Kč, mládež do 15ti let 200 Kč

Startovné uhraďte na účet číslo: 2500729227/2010 do 27.5.2017

Nebo složenkou typu C na adresu: Bc. Dana Čubová, Nová 691, 768 33 Morkovice, tel: 722 945 127

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno psa a příjmení závodníka.

V případě neúčasti na závodě (z jakékoliv příčiny), či storna přihlášky po uzávěrce, se startovné nevrací!

 

PŘIHLÁŠKA

Přihlášky zasílejte na: e-mail kynologiemorkovice@seznam.cz, nebo na adresu Bc. Dana Čubová, Nová 691, 768 33 Morkovice

PŘIHLÁŠKA ZÁVOD.doc (27136)

 

* přihláška bude akceptována po uhrazení startovného, přihlášení na místě není možné! 

TERMÍN UZÁVĚRKY: 27.5.2017

 

SPONZOŘI ZÁVODU

Město Morkovice - Slížany

Vitakraft

MVDr. Šinová

MVDr. Mráček

Krmiva Hulín

Juko petfood s.r.o.

Kynologický spolek Morkovice

 

SOUŘADNICE

49.2551542N, 17.2096833E

Těšit se můžete na bohaté ceny, příjemné prostředí a chutné občerstvení.