Vyhledávání

Kontakt

Kynologický spolek Morkovice
Nádražní ulice, 768 33 Morkovice
(vedle cyklostezky do Nezamyslic)
49.2551542N, 17.2096833E

IČ: 03589668
Číslo účtu: 2500729227/2010

Tel: 777 166 259

kynologiemorkovice@seznam.cz

Obranářský speciál

 22.9.2018

  

Kynologický spolek Morkovice Vás srdečně zve na obranářský závod

který se koná 22.9.2018 - uzávěrka 16.9.2018

 

VÝSLEDKY ZÁVODU:

Startovací a výsledková listina.pdf (291760)

 

PROGRAM:

8.00 - 8.45 - prezence účastníků

9.00 - start závodu (pořadí dle došlých přihlášek)

 

PROPOZICE


Vedoucí akce: Iveta Navrátilová, tel: 721 941 714

Rozhodčí: Miroslav Vávra a Kristýna Klementová

Figurant: Marcel Mareček

Pro koho: Členi klubů pod MSKS, ČKS nebo jakýkoliv chovatelský klub plemene v ČMKU. (platné členství na příslušný rok)

 

Kategorie a hodnocená místa závodu:

  • 1.kategorie = ZVV1 + SPr1
  • 2.kategorie = ZVV2 + SPr2
  • 3.kategorie = ZVV3 + SPr3
  • 4.kategorie = speciální obrany = netradiční vyhledání pachatele, netradiční místa a situace.

Podmínkou pro otevření kategorie jsou minimálně 3 přihlášení psi v kategorii.

Hodnocena budou první tři místa ve všech kategoriích.

Do kategorie speciální obrany se může přihlásit každý, bez ohledu na výši složených zkoušek a bez ohledu jestli se přihlásil již do jiné kategorie.

Veškeré obrany budou na rukáv.

 

Startovné:
  • 400Kč, mládež do 15ti let 300Kč, platba na místě 500Kč (v ceně je již zahrnuto hlavní jídlo)
  • uhraďte na účet: 2500729227/2010 do 16.9.2018
  • do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení
  • v případě neúčasti na závodě (z jakékoliv příčiny), či storna přihlášky po uzávěrce, se startovné nevrací!

 

Podmínky účasti:

* Platné očkování proti vzteklině, platné členství pro daný rok v ZO, ZKO, KS, CHK v ČMKU (kontrola u prezence),

* Výši složené zkoušky doložit výkonnostním průkazem (kontrola u prezence),

* Nahlášení háravé feny dopředu vedoucímu akce, nejpozději při prezenci. V případě zjištění, že se v areálu pohybuje háravá fena bez předchozího nahlášení, je majitel povinen zaplatit pokutu 500Kč. Háravé feny budou startovat jako poslední,

* Psovod během závodu zachovává sportovní chování i mimo cvičební plochu, zodpovídá za škody způsobené psem, agresivní psi mohou být vyloučeni, zákaz volného pobíhání psů v areálu,

Protesty:

Protest lze podat na základě znění článku č.7 NZŘ, nejpozději do 30 minut po zveřejnění předběžných výsledků. Současně se skládá i záloha 500 Kč, která se v případě oprávněného protestu vrací. O protestu rozhoduje hlavní rozhodčí společně se zástupcem pořadatele za přítomnosti protestující strany.

 

PŘIHLÁŠKA

Přihláška na závody.docx (12,6 kB)

Přihlášky zasílejte na e-mail kynologiemorkovice@seznam.cz,

TERMÍN UZÁVĚRKY: 16.9.2018


SPONZOŘI ZÁVODU

SOUŘADNICE

49.2551542N, 17.2096833E

Těšit se můžete na zajímavé ceny, příjemné prostředí a chutné občerstvení.